U/P Setiausaha LINUS

A) Fail Induk
1) Takwim
a. Mesyuarat
b. Perjumpaan
c. Ujian / Peperiksaan
d. Perancangan Aktiviti / Pelan Aktiviti Tahun Semasa
e. Perancangan Strategik (3 tahun ) – KPI
2) Struktur / Carta Organisasi
3) Biodata dan Rumusan Maklumat Guru
4) Jadual
a. Peribadi Guru
b. Jadual Kelas
5) Minit Mesyuarat & Minit Curai
– Kurikulum
– Panitia BM dan Matematik
6) Perancangan Kewangan
– Panitia Matematik
– Panitia BM
7) Peperiksaan
– Jadual Peperiksaan
– Laporan Analisis Peperiksaan
8) Senarai Bahan Rujukan, Bahan Bantu Mengajar
9) Jadual Pencerapan
10) Perkembangan Staf
a. Jadual Kursus
b. Laporan Kursus
c. Bahan Edaran
11) Pekeliling / Surat

B) Fail Sokongan 1 – Fail Konsep
- ( 1 Fail Literasi dan 1 Fail Numerassi yang berasingan)
1) Manual Pentadbiran LINUS
2) Instrumen Saringan

C) Fail Sokongan 2 – Fail Murid & Data
- (1 Fail Literasi dan 1 Fail Numerasi yang berasingan)
1) Senarai Nama murid LINUS (contoh: Murid Numerasi)
2) Surat / Rekod Pemeriksaan Doktor (Jika Ada)
3) Data Maklumat Murid LINUS (contoh : Murid Numerasi)
4) Keputusan Saringan Murid ( S1 / S2 / S3 / S4 )
5) Analisis Saringan (S1 / S2 / S3 / S4)
6) Hal-hal Lain – Cth: 1) Borang Prestasi Murid

*Sila pastikan fail LINUS lengkap seperti di atas.

Post Navigation