Sila gunakan panduan di bawah untuk Fail LINUS.

A)     Fail Induk

  • Ada 1 – Digabungkan sekali antara Literasi dan Numerasi

B)      Fail Sokongan

  • Ada 2 – Diasingkan antara Literasi dan Numerasi

1.       Bentuk fail :-

  • Jenis ‘Fail arch’ yang bersaiz tebal (4 inci) / Fail Kulit Putih
  • Ada sub tajuk (pembahagian tajuk) berdasarkan kandungan fail
  • Sub tajuk boleh diselaraskan mengikut keperluan

2.       Kandungan Fail

FAIL INDUK :

Bil Perkara Unit
1 Takwim :

a)      Mesyuarat

b)      Perjumpaan

c)       Ujian / Peperiksaan

d)      Perancangan Aktiviti / Pelan Aktiviti Tahun Semasa

e)      Perancangan Strategik (3 tahun)

-          KPI

A

2 Struktur / Carta Organisasi B
3 Biodata dan Rumusan Guru C
4 Jadual :

a)      Peribadi Guru

b)      Jadual Kelas

D

5 Minit Mesyuarat dan Minit Curai

-          Kurikulum

-          Panitia BM dan Matematik

E

6 Peperiksaan :

a)      Jadual Peperiksaan

b)      Laporan Analisis Peperiksaan

F

7 Senarai Bahan Rujukan, Bahan Bantu Mengajar G
8 Jadual Pencerapan H
9 Perkembangan Staff

a)      Jadual Kursus

b)      Laporan Kursus

c)       Bahan Edaran

I

10 Pekeliling / Surat J

FAIL SOKONGAN 1 – FAIL KONSEP

Bil Perkara Unit
1 Manual Pentadbiran LINUS A
2 Instrumen Saringan

FAIL SOKONGAN 2 – FAIL MURID DAN DATA

Bil Perkara Unit
1 Senarai Nama Murid LINUS ( Contoh : Murid Numerasi) A
2 Surat / Rekod Pemeriksaan Doktor (jika ada) B
3 Data maklumat Murid LINUS ( Contoh : Murid Numerasi) C
4 Keputusan Saringan Murid ( S1/S2/S3 ) D
5 Analisis Saringan ( S1/S2/S3 ) E
6 Hal-hal Lain – Cth : Borang Prestasi Murid F

Post Navigation