Guru Besar,
Sekolah Rendah Daerah Kuala Kangsar

Tuan,

Perlaksanaan Saringan 2 (Lisan) LINUS 2.0 bagi Literasi Bahasa Melayu dan Numerasi Murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 , 2013.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.   Adalah dimaklumkan bahawa Perlaksanaan Saringan 2 (Lisan) LINUS 2.0 bagi Literasi Bahasa Melayu dan Numerasi 2013 akan dijalankan mengikut perancangan yang telah dibuat. Sehubungan itu pihak sekolah berperanan dan bertanggungjawab dalam memastikan perlaksanaan Saringan 2 (Lisan) LINUS 2.0 berjalan dengan lancar dan akur akan prosedur yang telah ditetapkan.

3.   Dalam proses menjalankan Saringan LINUS 2.0, bersama-sama ini disertakan Instrumen Literasi Bahasa Melayu dan Numerasi bagi sarinan murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, 2013. Bersama ini juga dilampirkan panduan perlaksanaan saringan tersebut. Sukacita dimaklumkan bahawa mulai 2013, perlaksanaan Program LINUS 2.0 bagi Literasi Bahasa Melayu dan Numerasi adalah berdasarkan surat DSiaran KMP Bilangan 6 Tahun 2013 bertarikh 20 Februari 2013.

4.   Kerjasama dari pihak tuan adalah dimohon untuk memuat turun Instrumen dan manual yang di lampirkan dibawah. Selain daripada itu pihak tuan dimohon untuk memaklumkan kepada guru yang akan melaksanakan saringan agar menbaca manual dan memahaminya terlebih dahulu sebelum melaksanakan saringan tersebut.

LITERASI BAHASA MELAYU
INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 2_TAHUN 1 2013
MANUAL INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 2_TAHUN 1 2013
MANUAL AM SARINGAN 2 TAHUN 1 2013

INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 2_TAHUN 2 2013
MANUAL INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 2_TAHUN 2 2013
MANUAL AM SARINGAN 2 TAHUN 2 2013

INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 2_TAHUN 3 2013
MANUAL INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 2_TAHUN 3 2013
MANUAL AM SARINGAN 2 TAHUN 3 2013

NUMERASI
Manual Am Numerasi MAN_2013 (Baca dahulu sebelum jalankan saringan)

Instrumen Lisan Saringan 2 Tahun 1_2013
Manual Lisan Saringan 2 Tahun 1_2013

Instrumen Lisan Saringan 2 Tahun 2_2013
Manual Lisan Saringan 2 Tahun 2_2013

Instrumen Lisan Saringan 2 Tahun 3_2013
Manual Lisan Saringan 2 Tahun 3_2013

Tindakan Sekolah

  1. Mencetak dua (2) salinan Instrumen Saringan 2 Literasi Membaca Tahun 1 dan Manual Instrumen Literasi membaca serta satu (1) salinan Manual Am bagi setiap guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 1
  2. Mencetak dua (2) salinan Instrumen Saringan 2 Literasi Membaca Tahun 2 dan Manual Instrumen Literasi membaca serta satu (1) salinan Manual Am bagi setiap guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 
  3. Mencetak dua (2) salinan Instrumen Saringan 2 Literasi Membaca Tahun 3 dan Manual Instrumen Literasi membaca serta satu (1) salinan Manual Am bagi setiap guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 3
  4. Mencetak dua (2) salinan Instrumen Saringan 2 Numerasi Lisan Tahun 1 dan Manual Instrumen Numerasi Lisan serta satu (1) salinan Manual Am bagi setiap guru yang mengajar matapelajaran Matematik Tahun 1 
  5. Mencetak dua (2) salinan Instrumen Saringan 2 Numerasi Lisan Tahun 2 dan Manual Instrumen Numerasi Lisan serta satu (1) salinan Manual Am bagi setiap guru yang mengajar matapelajaran Matematik Tahun 2
  6. Mencetak dua (2) salinan Instrumen Saringan 2 Numerasi Lisan Tahun 3 dan Manual Instrumen Numerasi Lisan serta satu (1) salinan Manual Am bagi setiap guru yang mengajar matapelajaran Matematik Tahun 3
  7. Mencetak Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) mengikut bilangan murid bagi Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 (borang dilampirkan di bahagian belakang manual)
  8. Masukkan data saringan Literasi Bahasa Melayu dan Numerasi di Portal NKRA mulai 21 hingga 31 Oktober 2013.

Post Navigation