Semua Guru Besar
Sekolah Rendah
Daerah Kuala Kangar

Tuan/Puan,

PELAKSANAAN SARINGAN 1 LINUS 2.0 BAGI LITERASI BAHASA MALAYSIA, LITERASI BAHASA INGGERIS DAN NUMERASI MURID TAHUN 1, TAHUN 2 DAN TAHUN 3, 2014

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Program LINUS 2.0 bagi Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa lnggeris dan Numerasi 2014 akan dijalankan mengikut perancangan yang telah dibuat. Sehubungan dengan itu, pihak tuan/puan perlu memastikan proses Saringan 1 LINUS 2.0 ini berjalan dengan lancar dan akur akan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Dalam proses menjalankan Saringan LINUS 2.0, bersama-sama ini disertakan lnstrumen Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa lnggeris dan Numerasi bagi saringan murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, 2014.  Sukacita juga dimaklumkan bahawa pelaksanaan saringan bagi Program LINUS 2.0 Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa lnggeris dan Numerasi berdasarkan Surat Siaran KPM Bilangan 6 Tahun 2013 bertarikh 20 Februari 2013.

SURAT SIARAN

Literasi Bahasa Malaysia

TAHUN 1

1. INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1_TAHUN 1 2014

2. MANUAL INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1_TAHUN 1 2014

3. MANUAL AM SARINGAN 1 TAHUN 1 2014

1. INSTRUMEN LITERASI MENULIS SARINGAN 1_TAHUN 1 2014

2. MANUAL INSTRUMEN LITERASI MENULIS SARINGAN 1_TAHUN 1 2014

TAHUN 2

1. INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1_TAHUN 2 2014

2. MANUAL INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1_TAHUN 2 2014

3. MANUAL AM SARINGAN 1 TAHUN 2_2014

1. INSTRUMEN LITERASI MENULIS SARINGAN 1_ TAHUN 2 2014

2. MANUAL INSTRUMEN LITERASI MENULIS SARINGAN 1_TAHUN 2 2014

TAHUN 3

1. INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1_TAHUN 3 2014

2. MANUAL INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1_TAHUN 3 2014

3. MANUAL AM SARINGAN 1 TAHUN 3_2014

1. INSTRUMEN LITERASI MENULIS SARINGAN 1_ TAHUN 3 2014

2. MANUAL INSTRUMEN LITERASI MENULIS SARINGAN 1_TAHUN 3 2014

Numerasi

MANUAL AM NUMERASI _2014

TAHUN 1

INSTRUMEN LISAN SK_S1_T1_2014_LP

MANUAL INSTRUMEN LISAN SK_S1_T1_2014_LP

INSTRUMEN BERTULIS SJKC S1T1 2014

INSTRUMEN BERTULIS SJKT_S1_T1_2014

INSTRUMEN BERTULIS SK_S1_T1_2014

MANUAL_INSTRUMEN BERTULIS SK_SI_T1_2014

TAHUN 2

Guru Besar
Sekolah – sekolah Daerah Kuala Kangsar
(Seperti Lampiran)

Hotspot_1 Hotspot_2

Guru Besar
SK/SJKC/SJKT
Daerah Kuala Kangsar

Taklimat_Saringan_1_Bertulis

Semua Guru Besar,
SK/SJKC/SJKT
Daerah Kuala Kangsar

IMG_0001

Guru Besar
SK/SJKC/SJKT
Daerah Kuala Kangsar

004

005

Guru Besar
SK/SJKC/SJKT
Daerah Kuala Kangsar

006

007